Про колдоговірне регулювання відносин. — Офіційний веб-портал Деснянської районної у місті Чернігові ради

Структура порталу  

   

31.10.2019

Про колдоговірне регулювання відносин.

Управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради (далі – Управління) проводить роботу, спрямовану на забезпечення на території району державної політики у сфері оплати праці, соціально-трудових відносин, удосконалення форм і засад соціального партнерства, організації співпраці органів місцевого самоврядування із профспілками та організаціями роботодавців.

Одним із важливих завдань Управління є повідомна реєстрація, облік, зберігання примірників колективних договорів, змін та доповнень до них.

Колективний договір – це локальний нормативно-правовий акт, що регулює трудові, соціально-економічні відносини між роботодавцем (уповноваженим ним органом) і трудовим колективом, права якого може представляти профспілковий комітет, рада трудового колективу або уповноважені представники трудового колективу. Він укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності й господарювання, які використовують найману працю і  мають права юридичної особи.

Шляхом укладання колективного договору вирішуються такі питання, як оплата праці, зайнятість працюючих, встановлення режимів робочого часу, створення безпечних умов праці, забезпечення пільг та гарантій, на які можуть розраховувати працівники колективу. Для забезпечення соціальної стабільності трудового колективу надзвичайне значення має визначення оптимального змісту колективного договору. У колективному договорі необхідно передбачити комплекс заходів, в якому повинні бути зацікавлені як наймані працівники, так і роботодавець. Умови, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними і їх забороняється включати до колективних договорів.

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного в тексті колективного договору.

Сторони соціального діалогу мають подати до Управління на повідомну реєстрацію примірник колективного договору, змін та доповнень до нього разом із додатками та супровідним листом у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами, або у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою.

При реєстрації колективних договорів особлива увага приділяється  відповідності їх тексту трудовому законодавству, положенням Генеральної, регіональної, галузевих угод.

Зокрема, нормами Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки передбачено ініціювати включення до колективних договорів та угод під час ведення колективних переговорів положень та механізмів їх реалізації щодо:

-   проведення підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п’ять років, зокрема, у періоди їх неповної зайнятості, та працівників, які перебувають під загрозою вивільнення;

 • темпів зростання середньої заробітної плати та розміру мінімальних ставок (окладів) заробітної плати, міжпосадових, міжкваліфікаційних співвідношень, фонду оплати праці та умов його формування;
 • оздоровлення працівників, які працюють у шкідливих та важких умовах праці;
 • організації для працівників та уповноважених представників профспілок з охорони праці на підприємстві, в організації чи установі навчання з питань охорони праці, звільнення їх від основної роботи на строк навчання, визначений колективним договором, із збереженням для  них за рахунок роботодавця середнього заробітку;
 • організації своєчасного і кваліфікованого надання першої домедичної та невідкладної медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і аварій на виробництві;
 • права працівників відмовитися від виконання роботи, яка становить безпосередню і серйозну небезпеку для їх життя чи здоров’я, життя та здоров’я інших людей;
 • здійснення заходів, спрямованих на поліпшення умов праці та приведення їх у відповідність з вимогами законодавства про охорону праці;
 • - організації спільної профілактичної роботи сторін соціального діалогу для попередження виробничого травматизму і професійних захворювань;
 • організації санітарно-побутового забезпечення працівників (такого, як  організація  гарячого харчування, функціонування (обладнання) санітарно-побутових приміщень);
 • проведення медичних оглядів працівників та своєчасного і повного виконання рекомендацій заключного акта за результатами періодичного медичного огляду працівників;
 • переліку і порядку підтвердження випадків, коли працівники можуть скористатися правом відмови від виконання дорученої їм роботи через нестворення на робочому місці належних безпечних умов праці;
 • - додаткового соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку, малозабезпечених та інших вразливих категорій осіб;
 • консультацій з представниками профспілкових організацій підприємств з питань фінансування та розвитку соціальної сфери підприємства;
 • - проведення підприємствами, установами, організаціями ґендерного аудиту та за його результатами складення планів ґендерної рівності.

Пропонуємо сторонам соціального діалогу розглянути можливість реалізації вищезазначених рекомендацій.

Детальні консультації з питань укладання та реєстрації угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) можна отримати у відділі праці та нагляду за дотриманням норм пенсійного законодавства управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної у місті Чернігові ради за адресою: м. Чернігів, просп. Перемоги, 141, каб. 116.  Контактний тел.: 77 77 04.

Прочитано 17 разів
   

СБУ

1 Верховна Рада

2 Президент

3 Державний реєстр виборців

4 Чернігівська ОДА

5 Чернігівська обласна рада

   
© Деснянська районна у місті Чернігові рада рада.
© Електронна адреса: deadm@desn-rada.gov.ua