Інформація щодо поняття та завдань колективного договору. — Офіційний веб-портал Деснянської районної у місті Чернігові ради

Структура порталу  

   

10.04.2018

Інформація щодо поняття та завдань колективного договору.

Колективний договір – це форма правотворення, яку держава надає підприємствам, установам, організаціям для конкретизації чинного трудового законодавства з врахуванням їх особливостей та умов. Це – основний документ, що регулює трудові відносини та соціально-економічні інтереси роботодавця і найманих працівників.

Завданням колективного договору, поміж інших, є питання регулювання трудових відносин, не врегульованих чинним законодавством.

Необхідність укладання даного локального документа регламентована ст. 2 Закону України «Про колективні договори і угоди», ст. 65 Господарського кодексу України, ст.ст. 11,12,13 Кодексу законів про працю, ст. 4,6,8 Закону України «Про соціальний діалог», ст.ст. 10,19,20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ст. 19 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», Конвенції МОП № 98 «Щодо застосування принципів права на організацію і укладання колективних договорів».

Головними принципами, якими мають керуватися сторони колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, зокрема, є:

- дієвий, конструктивний соціальний діалог між роботодавцями та членами трудового колективу;

- збереження та недопущення згортання гарантій для працівників у порівнянні з раніше досягнутими домовленостями за колективними договорами;

- конкретизація норм, встановлених законодавством, замість їх дублювання;

- недопущення порушень норм трудового законодавства;

- вдосконалення контролю за виконанням колективних договорів;

- пошук ефективних механізмів для реалізації домовленостей.

Процедура укладення колективного договору охоплює кілька етапів:

1) підготовка до колективних переговорів;

2) ведення колективних переговорів та розробка проекту колективного договору;

3) укладення колективного договору, його підписання та повідомна реєстрація.

Положення підписаного колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов’язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства.

Необхідно звернути увагу на те, що положення колективного договору, котрі погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними. Слід враховувати також, що узгоджені норми колективного договору не можуть бути нижчими за відповідні у Галузевій угоді.

Після підписання колективного договору він підлягає повідомній реєстрації в місцевих органах виконавчої влади. Повідомна реєстрація колективних договорів здійснюється з тією метою, щоб можна було врахувати їх положення в разі виникнення трудових спорів (індивідуальних або колективних), а також підтвердити дійсність оригіналів і копій, поданих на реєстрацію. Зміни та доповнення до колективного договору підлягають повідомній реєстрації в тому ж порядку, що і реєстрація колективного договору.

Колективний договір набуває чинності з дня його підписання або з дня, зазначеного в колективному договорі незалежно від дати його реєстрації. Строк дії колективного договору законодавством не регламентується. Сторони колективного договору вправі установити його на свій розсуд. Недоцільно встановлювати строк чинності колективного договору тривалістю менше одного року. Тривалий строк також є неприйнятним, оскільки є багато питань, які досить часто зазнають змін, але в обов’язковому порядку повинні регулюватися колективним договором.

З питань оформлення, порядку повідомної реєстрації колективного договору, змін та доповнень до нього звертатися до відділу праці та нагляду за дотриманням норм пенсійного законодавства управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної у місті Чернігові ради за адресою: м. Чернігів, просп. Перемоги, буд. 141, каб. 116. Контактний телефон: 77 77 04.

Прочитано 60 разів
   
© Деснянська районна у місті Чернігові рада рада.
© Електронна адреса: deadm@desn-rada.gov.ua