Врегульовано питання призначення державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, який за життя не набув права на пенсію. — Офіційний веб-портал Деснянської районної у місті Чернігові ради

Структура порталу  

   

15.01.2018

Врегульовано питання призначення державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, який за життя не набув права на пенсію.

Законом України „Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги дітям померлого годувальника” від 07.02.2017 № 1836-УІІІ врегульовано питання призначення державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, який за життя не набув права на пенсію. Зокрема, внесено такі зміни до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”.

Право на соціальну допомогу на дітей померлого годувальника (у тому числі народжені до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для інвалідів III групи, має мати (батько), яка (який) не одержує допомогу на дітей одиноким матерям, що призначається відповідно до Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”.

Соціальна допомога встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у такому розмірі:

150 відсотків - на трьох і більше дітей померлого годувальника;

120 відсотків - на двох дітей померлого годувальника;

100 відсотків - на одну дитину померлого годувальника.

Для призначення соціальної допомоги подаються такі документи:

 заява за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 21.04.2015 №441, при пред’явленні паспорта, трудової книжки та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 22.07.2003 № 204 (зі змінами), (при необхідності);

копія рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);

копія посвідчення біженця або тимчасової посвідки на постійне проживання (при необхідності);

довідка про склад сім’ї, виданої уповноваженим органом за місцем постійного проживання особи, в тому числі органом місцевого самоврядування (при необхідності).

Для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника додатково подаються:

свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається соціальна допомога;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, якій призначається допомога, та померлого годувальника (якщо особа, яка звернулась із заявою, має такі документи);

копії документів, що засвідчують родинні зв’язки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);

свідоцтво органу ДРАЦС про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що діти навчаються за денною формою навчання (при необхідності).

Соціальна допомога дитині померлого годувальника призначається з дати, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення за соціальною допомогою надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня смерті годувальника.

Відповідно  до  статті 18-1 Закону України "Про державну допомогу  сім'ям з дітьми", право на допомогу на дітей одиноким  матерям  мають  одинокі  матері  (які  не  перебувають у шлюбі),  одинокі  усиновлювачі,  якщо  у  свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами   іноземної   держави,   за   умови  його  легалізації  в установленому  законодавством  порядку  (рішенні  про  усиновлення дитини)  відсутній  запис  про батька (матір) або запис про батька (матір)   проведено  в  установленому  порядку  органом  державної реєстрації  актів  цивільного  стану  за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

Право на  допомогу  на  дітей  одиноким матерям (батькам) має мати (батько) дітей  у  разі  смерті  одного  з  батьків,  які  не одержують  на  них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.       

Допомога   на   дітей   одиноким   матерям,  одиноким усиновлювачам,  матерям  (батькам) у разі смерті одного з батьків, які  мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою   у   загальноосвітніх,   професійно-технічних   та   вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років),   надається   у  розмірі,  що  дорівнює  різниці  між  100 відсотками  прожиткового  мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за  попередні  шість  місяців. Для  призначення  допомоги  на дітей одиноким матерям до органу    соціального    захисту    населення    подаються    такі документи:

1) заява про призначення допомоги,  що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про   державну реєстрацію  народження  дитини,  виданий  відділом державної  реєстрації  актів  цивільного  стану,  або  довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім  міст  обласного  значення)  рад,  із  зазначенням  підстави внесення  відомостей  про  батька  дитини  до  актового запису про народження  дитини  відповідно  до  абзацу  першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження,  виданий  компетентним  органом  іноземної  держави, в якому  відсутні  відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

3) копія свідоцтва про народження дитини;

4)  довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини. У  разі  неможливості одержати таку довідку допомога призначається на  підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого  центром  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, із зазначенням   факту  проживання  дитини  з  матір’ю.  Якщо  дитина навчається  за  межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не  перебуває  на  повному державному утриманні, подається довідка про  реєстрацію  місця проживання матері та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування (навчання) дитини.

Усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення.

Допомога  на  дітей  одиноким  матерям  призначається  з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та  виплачується  щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку  (якщо  діти  навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних  та  вищих  навчальних  закладах  I-IV  рівня акредитації,  -  до  закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно.

Допомога  виплачується  протягом  шести  календарних місяців.

З 01 січня 2018 року набирають чинності положення частини другої статті 18-1 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», якими передбачено, що право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) має мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

З огляду на вищевикладене, матері (батьку) дітей у разі смерті одного з батьків необхідно зробити вибір, які самі види допомог вони хочуть отримувати, а саме:

  - допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків;

  - пенсію в разі втрати годувальника;

  - соціальну пенсію;

  - державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Прочитано 96 разів
   
© Деснянська районна у місті Чернігові рада рада.
© Електронна адреса: deadm@desn-rada.gov.ua