Щодо змін, які внесені до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям — Офіційний веб-портал Деснянської районної у місті Чернігові ради

Структура порталу  

   

17.08.2017

Щодо змін, які внесені до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 року № 454 внесено зміни до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Змінами передбачено, що “у разі припинення реєстрації як безробітної особи, яка включена до складу сім’ї, з причин, передбачених абзацами сімнадцятим (крім припинення реєстрації у разі працевлаштування самостійно), дев’ятнадцятим — двадцять другим підпункту 1 і підпунктом 2 пункту 37 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 198 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 26, ст. 859), — з місяця, що настає за місяцем, в якому припинено реєстрацію безробітного за інформацією центрів зайнятості.”.

Інформування органів соціального захисту населення стосовно дотримання безробітним працездатним членом малозабезпеченої сім’ї законодавства про зайнятість у частині сприяння своєму працевлаштуванню та припинення реєстрації як безробітної особи, яка включена до складу малозабезпеченої сім’ї, здійснюється центрами зайнятості до 10 числа місяця, що настає за звітним.”.

Також, звертаємо Вашу увагу на те,  що відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2017 рік” рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить:

  • для працездатних осіб – 21 відсоток прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
  • для дітей – 85 відсотків прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку;
  • для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2017 році становитимуть:

  з січня з травня з грудня
для працездатних осіб
(21 % ПМ для працездатних осіб)
336 353,64 370,02
для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100%) 1247 1312 1 373
для дітей віком (85%):       
до 6 років 1151,75 1212,1 1268,2
від 6 до 18 років 1435,65 1510,45 1 581
від 18 до 23 років (за умови навчання) 1360 1431,4 1497,7
Доплата на дітей віком від:      
0 до 13 років     250,00
13 до 18 років     500,00

Для призначення державної соціальної допомоги уповноважений представник сім'ї подає органу праці та соціального захисту населення такі документи:

  • заяву;
  • документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім'ї;
  • декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї);
  • довідку про наявність та розмір земельної частки (паю).

Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про  доходи  та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх  видів соціальної допомоги. Форми заяви, довідки про склад сім'ї, декларації про доходи та майно затверджуються Мінсоцполітики.Розмір соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім'ї.Для кожної дитини, яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини, яка утримується матір'ю (батьком, усиновителем), що не перебуває в шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), та для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи, - на 20 відсотків.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям збільшується у 2014 році на кожну дитину віком до 13 років на 250 грн, на кожну дитину від 13 до18 років на 500 грн.Соціальна допомога призначається на шість місяців з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи. У разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, орган праці та соціального захисту населення повідомляє уповноваженого представника сім'ї, які документи повинні бути подані додатково.

З питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, громадянам необхідно звернутись до управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної у місті Чернігові ради за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 44, телефон гарячої лінії 670-328, 671-609.

Прочитано 125 разів
   
© Деснянська районна у місті Чернігові рада рада.
© Електронна адреса: deadm@desn-rada.gov.ua