Про розміри державних допомог у 2017 році — Офіційний веб-портал Деснянської районної у місті Чернігові ради

Структура порталу  

   

04.04.2017

Про розміри державних допомог у 2017 році

Шановні громадяни!

 

Статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2017 рік» установлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмір у 2017 році: з 1 січня – 1 544 гривні, з 1 травня – 1624 грн, з 1 грудня – 1700 грн, а для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1355 грн, з 1 травня – 1426 грн, з 1 грудня -1492 грн;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 1689 грн, з 1 травня – 1777 грн, з 1 грудня -1860 грн;

працездатних осіб: з 1 січня – 1600 грн, з 1 травня – 1684 грн, з 1 грудня -1762 грн;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1247 грн, з 1 травня – 1312 грн, з 1 грудня -1373 грн.

Враховуючи зазначене, розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:

 

з січня

з травня

з грудня 

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

 

400

421

400,50

Допомога при народженні дитини

41 280,0

одноразова виплата:

10 320,0

щомісячна виплата:

860,00

 

Допомога на дітей одиноким матерям

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців

на дітей віком:

максимальний

 до 6 років 

1355

1426

1492

 

максимальний

 від 6 до 18 років

1689

1777

1860

 

максимальний

від 18 до 23 років  

1600

1684

1762

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

   

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

2710

2852

2984

від 6 до 18 років

3378

3554

3720

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

677,5

713

746

від 6 до 18 років

844,5

888,5

930

Державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

на дітей віком:

максимальний

 

до 6 років

2710

2852

2984

від 6 до 18 років

3378

3554

3720

від 18 до 23 років

3200

3368

3524

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць

1544

1624

1700

                 

2. Статтею 9 вищезазначеного Закону установлено, що у 2017 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2017 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям становитимуть:

 

з січня

з травня

з грудня

для працездатних осіб
(21 % ПМ для працездатних осіб)

336

353,64

370,02

для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100%)

1247

1312

1 373

для дітей віком (85%): 

 

 

 

до 6 років

1151,75

1212,1

1268,2

від 6 до 18 років

1435,65

1510,45

1 581

від 18 до 23 років (за умови навчання)

1360

1431,4

1497,7

Доплата на дітей віком від:

     

0 до 13 років

   

250,00

13 до 18 років

   

500,00

 

 

 

 

 

 

3. Законом України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у 2017 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2017 рік” з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян» (зі змінами):

Державна соціальна допомога

з січня

 травня

з грудня

інвалідам з дитинства І групи  підгрупи А з надбавкою на догляд

2561,90

2695,40

2 821,10

інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

1870,50

1968,00

2059,50

на дітей-інвалідів

1247

1312

1373

на дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд

2227,90

2344,40

2453,10

на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд

1550,40

1631,40

1707,10

на дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

2561,90

2695,40

2821,10

на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

1717,40

1806,90

1891,10

Також, звертаємо вашу увагу , що Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року внесено зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України, зокрема:

у Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 розширено категорії жінок, незастрахованих у системі загальнообов’язкового державного страхування, які мають право на допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, а саме:

право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, а саме:

жінки    із    числа   військовослужбовців   Збройних   Сил, Держприкордонслужби,   СБУ,   Служби  зовнішньої  розвідки,  інших військових  формувань,  Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку та із числа  поліцейських, осіб начальницького і рядового складу органів та    підрозділів    служби    цивільного    захисту,    Державної кримінально-виконавчої служби. 

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається:

жінкам    із    числа   військовослужбовців   Збройних   Сил, Держприкордонслужби,   СБУ,   Служби  зовнішньої  розвідки,  інших військових  формувань,  Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку та із числа  поліцейських, осіб начальницького і рядового складу органів та   підрозділів    служби    цивільного    захисту, Державної кримінально-виконавчої служби — у розмірі 100 відсотків грошового забезпечення.

Покриття витрат на виплату допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами:

жінкам із числа військовослужбовців Збройних Сил, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших військових  формувань,  Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку та із числа  поліцейських, осіб начальницького і рядового складу органів та    підрозділів    служби    цивільного    захисту,    Державної кримінально-виконавчої   служби  здійснюється  за  рахунок  коштів державного  бюджету,  передбачених  на такі цілі Збройним Силам та іншим  військовим формуванням, Національній поліції, Адміністрації Держспецтрансслужби, Адміністрації  Держспецзв’язку,  Державній кримінально виконавчій  службі,  Державній  службі  з надзвичайних ситуацій.

Допомога  у  зв’язку  з  вагітністю та пологами жінкам із числа військовослужбовців Збройних Сил, Держприкордонслужби, СБУ, Служби    зовнішньої   розвідки,   інших   військових  формувань, Держспецтрансслужби,  Держспецзв’язку  та  із  числа поліцейських, осіб  начальницького  і  рядового  складу  органів  та підрозділів служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби призначається та виплачується за місцем основної служби.

Змінами передбачено подання для призначення допомоги при народженні дитини заяви в електронній формі з використанням телекомунікаційних систем, а саме:

для  призначення  допомоги  при народженні дитини органу соціального  захисту  населення  може бути подана заява, що складається  за  формою, затвердженою Мінсоцполітики в  електронній  формі  (з використанням засобів телекомунікаційних истем,  через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним  інформаційні  системи  органів  виконавчої влади та місцевого самоврядування,  зокрема  з  використанням  електронного цифрового підпису)  структурному  підрозділу  з  питань  соціального захисту населення  за  зареєстрованим місцем проживання заявника. В такому разі  факт  народження дитини на території України підтверджується за   інформацією  з  Державного  реєстру  актів  цивільного  стану громадян,   отриманою  шляхом  електронної  взаємодії  у  порядку, встановленому  Мінсоцполітики  та  Мін’юстом.  У  разі надходження надісланої з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви без  електронного  цифрового підпису громадянина орган соціального захисту  населення повідомляє заявнику, що допомога при народженні дитини  призначається  лише  після  підписання  у  місячний  строк зазначеної  заяви.  У  разі  непідписання заяви у зазначений строк подається  нова заява.

Відповідно змін, для призначення допомоги на дітей одиноким матерям фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування  та  є  платниками  єдиного  податку  першої  групи, незалежно  від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за   кожен  місяць  враховується  дохід  на  рівні  двох  розмірів прожиткового   мінімуму,  встановленого  для  працездатних  осіб, чинного  на  відповідний  місяць; для фізичних осіб - підприємців, які  обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку  другої  групи,  -  трьох  розмірів прожиткового мінімуму, встановленого   для   працездатних   осіб;  для  фізичних  осіб  - підприємців,  які  обрали  спрощену  систему  оподаткування  та  є платниками  єдиного  податку  третьої  групи,  - чотирьох розмірів прожиткового   мінімуму,   встановленого  для  працездатних  осіб.

Для  призначення  допомоги  на дітей одиноким матерям до органу    соціального    захисту    населення    подаються    такі документи:

1) заява про призначення допомоги,  що складається за формою,
затвердженою Мінсоцполітики;

2) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
про   державну  реєстрацію  народження  дитини,  виданий  відділом державної  реєстрації  актів  цивільного  стану,  або  довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім  міст  обласного  значення)  рад,  із  зазначенням  підстави
внесення  відомостей  про  батька  дитини  до  актового запису про
народження  дитини  відповідно  до  абзацу  першого частини першої
статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження,  виданий  компетентним  органом  іноземної  держави, в якому  відсутні  відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

3) копія свідоцтва про народження дитини;

4) довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини. У  разі  неможливості одержати таку довідку допомога призначається на  підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого  центром  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, із зазначенням   факту  проживання  дитини  з  матір’ю.  Якщо  дитина
навчається  за  межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не  перебуває  на  повному державному утриманні, подається довідка про  реєстрацію  місця проживання матері та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування (навчання) дитини.

Допомога  на  дітей  одиноким  матерям  призначається  з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та  виплачується  щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку  (якщо  діти  навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних  та  вищих  навчальних  закладах  I-IV  рівня акредитації,  -  до  закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно.

Якщо  діти  навчаються  за  денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних  та  вищих  навчальних  закладах  I-IV  рівня акредитації,   виплата   допомоги   на   дітей   одиноким  матерям продовжується  з  місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами,   на   підставі  довідки  навчального  закладу  -  до закінчення  такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення  ними  23  років.

Допомога  виплачується  протягом  шести  календарних місяців.

Стосовно призначення державних допомог громадянам необхідно звернутись до управління за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 44, телефон гарячої лінії 670-328, 671-609.

 

Прочитано 188 разів
   
© Деснянська районна у місті Чернігові рада рада.
© Електронна адреса: deadm@desn-rada.gov.ua