Структура порталу  

   

Доступ до публічної інформації

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови 
районної у місті ради
13 травня 2011 року № 35-р


ПОРЯДОК 

доступу до публічної інформації, 

розпорядником якої є Деснянська районна у місті Чернігові рада

   Усі запити на публічну інформацію, які надходять до районної у місті ради (у тому числі електронною поштою), реєструються загальним відділом районної у місті ради. Письмовий запит може бути як у довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми згідно з додатком.
   Облік запитів на інформацію ведеться окремо.
Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”), не розглядаються.
   Залежно від змісту запиту, він направляється голові районної у місті ради, заступнику голови районної у місті ради, заступнику голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу функціональних повноважень. Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється у загальному відділі районної у місті ради і надсилається адресату.
   Районна у місті рада надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
   У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
   Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
   У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна у місті рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача у письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
   У разі, коли районна у місті рада відповідно до компетенції, визначеної Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та рішенням Чернігівської міської ради від 19.06.2002 року “Про визначення повноважень, які здійснюють районні у місті ради та їх виконавчі органи” (3 сесія 24 скликання) з наступними змінами та доповненнями, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово. 
   Якщо районній у місті раді відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

Завантажити Положення про систему обліку публічної інформації

Завантажити Форму запиту на інформацію

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Розмір плати за копіювання або друк документів, які надаються за запитом на інформацію визначається Ріщенням виконавчого комітету №259 від 28 листопада 2011 року 

Звіти щодо задоволення запитів на інформацію 

   
© Деснянська районна у місті Чернігові рада рада.
© Електронна адреса: deadm@desn-rada.gov.ua